Integration in focus

The concept of sustainable development integrates the three dimensions of sustainability: social, economic and environmental. With the Global Goals, Twin Doves organization have committed to achieving four great things by 2030: Eradicating extreme poverty. To reduce inequalities and injustices in the world.

Kommande aktiviteter:

Sveriges nationaldagsfirande: 6 juni ------------------Sommarlovsaktiviteter: 8-12 juli, ------ Göteborgsbokmässan 26-29 september

Om oss

Tvillingduo, Rosy och Magaly som går under artistnamnet Twin Doves. Har varit med i talang och varm upp publiken på Sommarkrysset. De har kungligt invigt fryshuset tillsammans med prins Carl Philip och prinsessan Sofia. Nu aktuellt med sin utgivna barnboksserie: Twin Doves Äventyr 1, erbjuder dem högläsning och samtal om text i skolor, biblioteket, kulturella aktiviteter,kyrkor, privatpersoner, eventet samt alla utbildningsinstitutioner. Barn och unga kan prova på att spela afrikanska trummor. Uppträdandet av våra egna låtar som både ger glädje och inspirerar.

EN: Twin duo, Rosy and Magaly who go by the stage name Twin Doves. Has been involved in talent and warmed up the audience at Sommarkrysset. They have royally inaugurated the freezer together with Prince Carl Philip and Princess Sofia. Now current with their published children's book series: Twin Dove's Adventure 1, offers them reading aloud and conversations about text in schools, the library, cultural activities, churches, private individuals, events and all educational institutions. Children and young people can try playing African drums. The performance of our own songs that both bring joy and inspire.

Påsklovsaktiviteter

Under Påsklov har förening ordnats aktiviteter så som påsk pyssel, dans, sång samt poesiskrivning. Det har varit väldigt kul och intressant utrycker många barn och ungdomar som har deltagit.

Rekord många deltagare på sportlovsaktiviteter!

Det har varit en ära att få erbjuda dessa aktiviteter till alla barn och ungdomar i Sundbyberg. Skridskor, dans, sång och högläsning var de aktiviteterna som erbjöds och var väldigt uppskattade. Vi ses igen under påsklovet!

NYTT ÅR! NY LÖPANDE VERKSAMHET FÖR TWIN DOVES I  HALLONBERGEN IDROTTSHALLEN. 
NU ÄR VI FaR Certifierade!

Från och med Onsdag den 17 januari, Startar Twin Doves förening löpande verksamhet där vi erbjuder Kulturella aktiviteter så som AFROdans, Kör samt poesiskrivning till dig mellan 7-15 år. DET GÄLLER ÄVEN DIG SOM HAR FaR RECEPT. Inga förkunskap krävs. Plats: Hallonbergen Idrottshallen. Referens: (Hallonbergen centrum).
Anmäll er via: twindovesinfo@gmail.com

Jullov 2023 succé i Hallonbergen Centrum!

 

Om  Föreningen

Föreningen ska arbeta och bedriva verksamhet med syfte att inspirera unga att välja ett hälsosamt förhållningssätt till sina liv och sprida glädje. Syftet är att få unga att se positivt på livet genom att förmedla budskap genom musik och att bredda kulturutbudet, stödja internationell musik i form av konsertarrangemang, uppträdande vid eventuella evenemang, såsom ungdomsfestivaler, skolor, nöjesparker, företagsfester, äldreomsorg, sjukhus etc. Föreningen kommer även att anordna kulturevenemang som mode och dans, allt i syfte att inspirera unga att följa sina drömmar.
About NGO
The association shall work and conduct activities with the aim of inspiring young people to choose a healthy approach to their lives and spread joy. The aim is to get young people to look at life positively by conveying messages through music and to broaden the range of culture, support international music in the form of concert arrangements, performance at possible events, such as youth festivals, schools, leisure parks, company parties, care for the elderly, hospitals etc. The association will also organize cultural events such as fashion and dance, all with the aim of inspiring young people to follow their dreams.

ELDSJÄLAR I SUNDBYBERG

Julkonsert den 23 dec kl 15 i hallonbergen centrum.

Sommarlovsaktiviteter i Afrika Kongo Kinshasa! Summer with youth in Kinshasa.

SV. Föreningen åkte till Kongo Kinshasa för att utföra aktiviteter. Vi träffade barn och ungdomar som lever i utmanande förhållanden, vi hjälpte till med mat, aktiviteter samt socialsamvaro. Det var mycket glädjen och känslan av sammanhang.  ENG. The association went to Congo Kinshasa to carry out activities. We met children and young people living in challenging conditions, we helped with food, activities and social interaction. It was very much the joy and sense of connection.


Lecture Tour 2023

Just nu delegerar organisationen Twin Doves författaren till böckerna "twin doves adventur 1 & 2"  Rosy och Magaly Mafuta ute och håller en föreläsning i skolor, bibliotek, föreningar och på olika kulturevenemang. Vi erbjuder en djup föreläsning och presentation om oss själva och vår bakgrund. Frågestund, läsförståelse, reflektion av boken och boksignering och spela afrikansk trumma. Boka oss idag. Det här är mer än bara berättande!

Right now Twin Doves organization delegate the author of the book Mafuta & Simba "twin doves adventur 1" Rosy and Magaly Mafuta out having a lecture in schools, libraries, associations and at various cultural events.
We offer a deep lecture and presentation about ourself and our background. Question time, reading comprehension, reflection of the book and book signing and playing afrikan drum.
Book us today. This is more than just storytelling! 

Contact: twindovesinfo@gmail.com
Latest lecture at Tensta Centrum the event for international women's day 
Previews lectures; at Kista Galeria "Brigde", Gävle länsmuseum.

International Women's Day rapport
"vi i sundbyberg"

Raport 2022

Tvillingduon tar över Hallonbergens scen på kvinnodagen Sång, dans, högläsning – och hemlig gäst. Så lyder receptet när musiker- och författarduon Twin Doves uppmärksammar Internationella kvinnodagen i Hallonbergens centrum.

The twin duo takes over Hallonbergen's stage on Women's Day
Singing, dancing, reading aloud - and a secret guest. This is the recipe when the musician and author duo Twin Doves pays attention to the International Women's Day in the center of Hallonbergen.

The autumn holiday report 
Höstlov

Barn och unga människor ska ha chansen att utveckla sina förmågor med rätt förutsättningar och goda förebilder.

EN: Children and young people should have the chance to develop their abilities with the right prerequisites and good role models.

Vårt arbete i kongo kinshasa 

Our work in Africa

Twin Doves in Kinshasa DR.Congo

Det huvudsakliga syftet bakom samarbetet handlar det om att förse dem med utbildning och integration. Twin Doves arbetar för att bekämpa utanförskap och
främja gemenskap. Genom kulturidrottsaktiviteter ser vi till det
alla känner sig sedda och behövda. Mat och sjukvård behövs för dessa
individer att klara sig i sitt dagliga liv.

En

The main purpose behind the cooperation is about supplying them with education and integration.  Twin Doves work to combat exclusion and promote community. Through cultural sports activities, we make sure that everyone feels seen and needed. Food and medical care are needed for these individuals to cope in their daily lives.

Become a member today

SUPPORT OUR WORK 

Sundbyberg Ör, Orgnr: 802501-4583
twindovesinfo@gmail.com